ΕΚΕ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ιστορικό

There are no translations available.

2000

19.5.2000
5η Ετήσια Γενική Συνέλευση και Ημερίδα "Βιοκεραμικά".

1999

2.12.1999
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών.

21.5.1999
4η Ετήσια Γενική Συνέλευση και Ημερίδα "Πυρίμαχα στην τσιμεντοβιομηχανία".

1998

27.11.1998
Ημερίδα "Έρευνα και επιμόρφωση στα κεραμικά".

8.5.1998
3η Ετήσια Γενική Συνέλευση και Ημερίδα "Ελληνικά βιομηχανικά ορυκτά και χρήσεις τους στην εγχώρια και ξένη βιομηχανία".

1997

28.3.1997
2η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

1996

12-13.12.1996
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών.

28.10.1996
Η ΕΚΕ γίνεται μέλος της European Ceramic Society, της οποίας μέλη είναι οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι για τα κεραμικά.

22.3.1996
1η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

1995

22.9.1995
Ημερίδα "Ελληνική Κεραμική Βιομηχανία - Επίδραση της τεχνολογίας - Παρόν και Μέλλον".
Ιδρυτική συνεδρίαση της Ελληνικής Κεραμικής Εταιρείας.

30.5.1995
Σύσταση δικτύου Κεραμικής στο πλαίσιο της δράσης "Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης" της ΓΓΕΤ.

1992

18.5.1992
Συνάντηση για τη δημιουργία επιστημονικού συλλόγου με την επωνυμία Ελληνική Κεραμική Εταιρεία.