ΕΚΕ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοινώνεται πως η 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009.