ΕΚΕ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Παρουσιάσεις ημερίδας της 8/2/2008

Malgorzata Sopicka-Lizer
"Si3N4-based Nano-ceramics: Preparation & Characterization"
Βρείτε το PDF εδώ.

Κων. A. Χαριτίδης, Aναπληρωτής Καθηγητής
"Νανομηχανικές & Νανοτριβολογικές Ιδιότητες Νανοκρυσταλλικών Κεραμικών Οξειδίων"
Βρείτε το PDF εδώ.

Δρ. Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
"Νανοκρυσταλλικές Κεραμικές Επικαλύψεις"
Βρείτε το PDF εδώ.

L. Deligianni and A. Ekonomakou
"Uses of Organoclays"
Βρείτε το PDF εδώ.