ΕΚΕ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ημερίδα: Εθνικός διαγωνισμός επιλογής του Έλληνα υποψηφίου για το διαγωνισμό του ECerS XII

Για την επιλογή του Έλληνα υποψήφιου που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό της καλύτερης παρουσίασης φοιτητικής (μεταπτυχιακής/προπτυχιακής) ερευνητικής εργασίας (student contest) στο ECerS XII, η ΕΚΕ καλεί σε Εθνικό Διαγωνισμό όλους τους σπουδαστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής της ECerS. Ο διαγωνισμός θα γίνει υπό τη μορφή ημερίδας όπου θα παρουσιασθούν οι εργασίες από τους υποψήφιους φοιτητές, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011, σε χώρο του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στην Αθήνα.

Προθεσμία συμμετοχής: 1 Φεβρουαρίου 2011

Περισσότερα...